مرکـز یادگیــری میبــد(حبوباتي)

آموزش برنامه‌اى (PI)

 

در سال ۱۹۵۴، در زمينهٔ آموزش، نظريهٔ جديد و نويدبخشى پديد آمد. اسکينر در يک مقاله معروف با عنوان علم يادگيرى و هنر تدريس، بيمارى‌هاى موجود تدريس و يادگيرى را در مدارس تحليل کرد و راه درمان آن را پيشنهاد نمود. اسکينر در آزمايش با موش‌ها و کبوتر‌هايش به يافته‌هاى جديدى دست يافته بود و بر اساس همين يافته‌ها بود که آموزش برنامه‌اى را پيشنهاد کرد.

آموزش برنامه‌اى يک نظام آموزش انفرادى است که کوشش مى‌کند يادگيرى را با نيازهاى شاگردان هماهنگ سازد. اين روش بر اساس مجموعه‌اى از هدف‌هاى رفتارى پى‌ريزى شده است و در واقع، کاربردى است از روانشناسى يادگير در تدريس. در اين روش، مواد آموزشى به واحدهايى کوچک تقسيم مى‌شود که چارچوب يا گام (frame) ناميده مى‌شود. در هر گام، تکليفى مشخص شده است که بايد از طريق انجام دادن آن به هدف رفتارى آن چارچوب دست يافت. اين گام‌ها بر اساس دانش قبلى شاگرد تنظيم شده است، به‌طورى که هر گام معلومات جديدى به معلومات قبلى شاگرد اضافه مى‌کند. گام‌ها و مراحل آن بايد به گونه‌اى برنامه‌ريزى شوند که شاگرد را به هدف‌هاى نهايى نزديک کنند. محاسن آموزش برنامه‌اى را در چند زمينه مى‌توانيم مورد توجه قرار دهيم:

اولاً، در هر نوبت، توجه شاگرد بر مقدار کمى از مطالب مورد يادگيرى متمرکز مى‌شود؛ ثانياً، با فعال شدن شاگرد در پاسخ‌گويى به هر سؤال، يادگيرى تسهيل مى‌شود؛ ثالثاً، شاگرد با دريافت فورى (بازخورد) تقويت مى‌شود يا مى‌تواند اشتباهات خود را اصلاح کند؛ سرانجام، در چنين روشي، شاگرد بر اساس توانايى و آهنگ يادگيرى خود به جلو مى‌رود. به منظور تهيه محتواى آموزش برنامه‌اي، ابتدا بايد هدف‌هاى يادگيرى به طور دقيق و صريح، تعريف و سپس در قالب مجموعه‌اى از تکاليف مرتبط به هم، تقسيم شوند. ارتباط گام‌ها بايد بر پايهٔ ساخت طبقه‌بندى هدف‌هاى يادگيرى انجام گيرد. از نظر تنظيم مطالب، آموزش برنامه‌اى را مى‌توان به دو صورت خطى (linear program) يا شاخه‌اى (branching program) عرضه کرد.

  آموزش برنامه‌اى خطى

در آموزش برنامه‌اى خطي، گام‌هاى مربوط به يک برنامه .............


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه شانزدهم تیر 1392ساعت 16:3 توسط شوراي نويسندگان |

روش تدريس يادگيري در حد تسلط

در يادگيري در حد تسلط اساسي ترين مفهوم « تسلط» است. تسلط به مقدار يادگيري واقعي ياد گيرنده اشاره مي كند. مفهوم تسلط به مفهوم مهارت هم نزديك است. مهارت به كارآمدي فرد در استفاده از يادگيري هايش اشاره مي كند. هر چند كه تسلط به اثر بخشي فرايند يادگيري در ايجاد يادگيري مطلوب اشاره مي كند. اندرسون و بلاك مي گويند، مهارت به دنبال تسلط مي آيد؛ يعني نخست شخصي بايد ابتدا بر كاري تسلط يابد تا بعد در آن ماهر شود. يادگيرندگان از راه تمرين كردن يادگيريهايي كه قبلا بر آنها تسلط يافته اند مهارت كسب مي كنند. بنابراين مي توان گفت تسلط پيش نياز مهارت است.

كنترل ميزان تسلطي كه دانش آموز در فرايند آموزش به دست مي آورد از طريق آزمون هاي مرحله اي «تكوين» و پاياني «تجمعي و تراكمي» امكان پذير است.

بر طبق نظر روزنشتاين عواملي كه زمينه ساز تسهيل و فرايند يادگيري اند، عبارت است از: تمرين هاي گام گام، تمرينات مبتني بر مثال هايي درباره ي مهارت ها و مفاهيم جديد، گفتارهاي توضيحي درباره ي مواد مورد نظر براي يادگيري ، تلاش براي تسلط بر مفهوم يا مهارت و دوري از بي صبري و تشريح مجدد نكات. معلم بايد تلاش كند متناسب با نوع درس و زبان بازخوردهاي مناسب را ارايه دهد.

 مراحل اجراي روش تدريس يادگيري

در حد تسلط

روش حاضر از پنج مرحله براي آموزش مفاهيم و مهارت ها است كه به ترتيب زير تشريح مي گردند:

 

مرحله نخست : آماده سازي درس

در مرحله ي نخست ....


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه دهم تیر 1392ساعت 12:30 توسط شوراي نويسندگان |

روش مطالعه خود هدايت شده و مستقل

هر گاه هدف هاي فعاليت هاي آموزشي براي شاگردان با ارزش تر باشد، يادگيري بارزتر مي شود و شاگردان را در انجام کار منظم تر مي سازد، در اين روش ياد مي گيرد که خود کنترل باشد.

از نکات ديگر مي توان به يادگيري تا حد تسلط اشاره کرد. در اين روش شاگرد آنقدر به مطالعه و امتحان ادامه مي دهد تا در يادگيري به سطح قابل قبولي برسد. معيار قابل قوبل معمولاً 80 الي 90 درصد پاسخ صحيح است.

يادگيري تا حد تسلط

بر اساس اين نظريه، يادگيري و پيشرفت تحصيلي فراگيران به طور وسيعي با زمان يادگيري بستگي دارد. (کارول ،1963) به عقيده کارول شاخص اصلي استعداد تحصيلي شاگردان، زمان است. در يادگيري تا حد تسلط اگر روش تدريس مطلوب و عالي باشد، وقت کمتري نياز خواهد بود و استعداد هر فرد در اين روش نقش بسزايي دارد.

بلوم معتقد است مهارت يادگيري در حد تسلط روي مفهوم خود، شاگردان اثر مي گذارد. شاگردان به ارزش و کفايت خود پي مي برند و اين روش ، يکي از قوي ترين منابع سلامت روحي است. در اين روش معلم سعي مي کمند روش هاي آموزش خود را براساس تفاوت هاي فردي تنظيم کند.

 

نوشته شده در یکشنبه دوم تیر 1392ساعت 10:49 توسط شوراي نويسندگان |

يادگيرى تا حد تسلط (انفرادى) (mastery learning)

 

يکى از فنون موفقيت‌آميز در امر يادگيرى روش يادگيرى تا حد تسلط است. چنانکه قبلاً در طرح کلر اشاره شد، شاگرد قبل از اينکه به پيشرفت خود ادامه دهد، بايد محتواى آموزشى را تا حد تسلط ياد گرفته باشد. نظريه يادگيرى در حد تسلط، توسط بلوم در سال ۱۹۶۸ و بلاک (Block) در سال ۱۹۷۱ مطرح شد. بر اساس اين نظريه، يادگيرى و پيشرفت تحصيلى فراگيران به طور وسيعى به زمان يادگيرى بستگى دارد (۱۹۶۳)، (کارول - Carroll). به عقيده کارول، شاخص اصلى استعداد تحصيلى شاگردان زمان است. بر اساس نظريه او، ميزان يادگيرى افراد طبق اين فرمول محاسبه مى‌شود:

(زمان مورد نياز براى يادگيري/ زمان منظور شده براى يادگيري) F = ميزان يادگيرى

معلمان در کلاس‌هاى معمولى براى آموختن يک واحد درسي، زمان را محدود مى‌کنند. آنان زمانى را که تک تک شاگردان براى يادگيرى نياز دارند، در اختيار آنان قرار نمى‌دهند و زمان يکسانى را براى همه در نظر مى‌گيرند. اين امر سبب مى‌شود که شاگردان ضعيف نمرات پايينى در امتحان پيشرفت تحصيلى کسب کنند و برعکس، شاگردان قوى در چنين امتحاناتى به نمره‌هاى ۸۰ و ۹۰ و حتى گاهى ۱۰۰ درصد دست يابند؛ زيرا آنان براى تسلط و يادگيرى کامل، زمان کافى و حتى وقت بيشترى را در اختيار دارند. البته کيفيت تدريس نيز بسيار مهم است. اگر سطح کيفيت تدريس بالا نباشد، شاگردان به وقت بيشترى نياز خواهند داشت و اگر روش تدريس مطلوب و عالى باشد، براى يادگيرى تا حد تسلط، وقت کمترى نياز خواهند داشت. داشتن انگيزه نيز در تداوم و اتمام فعاليت‌هاى آموزشى نقش مؤثرى دارد. استعداد و توانايى شاگرد نيز در مدل کارول فراموش نشده است؛ زيرا چنانچه شاگرد داراى استعدادى ضعيف باشد يا نتواند درس را بفهمد يا در خواندن آن ضعيف باشد، براى يادگيرى در حد تسلط به وقت بيشترى نيازمند است؛ بنابراين، ميزان يادگيرى به عوامل ياد شده مربوط است که در فرمول زير نيز مى‌توان ديد:

(a/h) ٭ F = ميزان يادگيرى

انگيزش ٭ زمان منظور شده براى يادگيرى= a

توانايى فهم آموزش ٭ کيفيت تدريس ٭ زمان مورد نياز براى يادگيرى= h

بلوم و ديگران با طرح اين نظريه و با عنايت به....


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه بیست و پنجم خرداد 1392ساعت 16:16 توسط شوراي نويسندگان |

طرح کلر و سطوح مختلف آن

در سال ۱۹۶۸، مقاله‌اى هيجان‌انگيز در زمينه آموزش انفرادى توسط اف.اس. کلر انتشار يافت. اين مقاله براى آموزش فردى در دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها يک تجديد حيات بود. تا سال ۱۹۷۵، حدود ۲۰۰۰ واحد درسى بر اساس طرح کلر سازمان‌دهى شد. طرح کلر يک واحد درسى را به ۱۵ الى ۳۰ بخش تقسيم مى‌کند. شاگرد هر بخش را مطالعه مى‌کند و سپس امتحانى در آن زمينه مى‌دهد و در صورت موفقيت در امتحان، بخش بعدى را ادامه مى‌دهد. اساس کار در طرح کلر عبارت است از:

  پيشرفت بر اساس توان فردى

شاگرد مى‌تواند بخش‌ها را با توجه به توان خود و زمانى که در اختيار دارد، مطالعه کند. هر وقت احساس کرد که مطالب آن بخش را ياد گرفته است، آمادگى خود را براى امتحان اعلام مى‌دارد. امتياز اين روش اين است که پيشرفت و درجهٔ يادگيرى شاگرد هيچ ارتباطى با کار ساير هم‌کلاس آنان ندارد و هرکس بر اساس توانايى‌هاى خود در مطالعه و يادگيرى پيشرفت مى‌کند.

  يادگيرى تا حد تسلط

تا وقتى که شاگرد بخش مورد نظر را تا حد تسلط ياد نگرفته باشد، نمى‌تواند مطالب جديد را شروع کند. در ضمن، ...


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه بیستم خرداد 1392ساعت 11:8 توسط شوراي نويسندگان |

موانع خلاقیت در محیط خانواده

1- تأکید بیش ازحد والدین برهوش و حافظه کودک

بسیاری از والدین ، ناآگاهانه کودک خود را فقط با هدف تقویت مهارت های حافظه ای و انباشتن ذهن وی از اطلاعات عمومی ، تربیت وهدایت می کنند و برای حافظه و هوش کودک اهمیتی بیش از حد قائل می شوند. این گروه از والدین بدون در نظر گرفتن این اصل تربیتی مهم که تنها اطلاعات عمومی و داشتن حافظه قوی برای تکامل و رشد فکری و باروری استعدادهای کودک کافی نیست ، با اصل قراردادن هوش وحافظه کودک، از پرورش سایر تواتمندی های ذهنی و روانی کودک خود ، که مهم ترین آنها تفکر خلاق است ، غافل می مانند.

 

2- ایجاد رقابت میان کودکان

رقابت میان کودکان معمولاً وقتی پدید می آید که :....


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392ساعت 15:22 توسط شوراي نويسندگان |

آیا کودکان چپ دست ایراد دارند؟

نود درصد مردم روی زمین راست دست‌اند. در فرهنگ‌های مختلف هم نسبت به چپ دست‌ها نگاه ویژه‌ای وجود دارد اما آنها مشکلی دارند؟ می‌شود چپ دست‌ها را راست دست کرد؟

بیشتر پدر و مادر‌ها برای کشف راست دستی یا چپ دستی کودک‌شان عجله دارند. به خصوص اگر یکی از آن‌ها چپ دست باشد. آن‌ها از بعد از تولد مدام حرکات کودک را زیر نظر دارند تا بفهمند از کدام دستش بیشتر استفاده می‌کند. ولی این شیطونک کوچولو یک بار خرس کوچولویش را با دست راست می‌گیرد و بار بعد با دست چپ و والدین سردرگم می‌شوند که بالاخره فرزندشان چپ‌دست است یا راست‌دست؟ اما وضعیت چپ‌دست یا راست‌دست بودن در چه سنی معلوم می‌شود و آیا میان کودکان چپ‌دست یا راست دست برتری وجود دارد؟ با خواندن این مطلب، جواب همه سوال‌های‌تان را می‌گیرید.

درست تشخیص دهید

همه نوزادان در ماه‌های اولیه تولد برای ...


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392ساعت 15:58 توسط شوراي نويسندگان |

ویژگیهای نیمکره راست مغز :

1-   سمت چپ بدن را کنترل می کند

2-   مرکز درک تصاویر و مقررات است

3-   قدرت تشخیص چهره‌ها را دارد

4-   قدرت حل معما را دارد

5-   درک رنگ و لحن صدا در این قسمت است

6-   تخیل و خواب در این ناحیه است

7-   قدرت خلاقیت و کشف کردن دارد

8-   ورزش و حرکات موزون بدن در این ناحیه است

9-   استعداد موسیقی در این قسمت است

10-   حس لامسه و درک اشیا سه بعدی در این قسمت است

11- جهت یابی توسط این قسمت مغز صورت می گیرد

12-  با هنرهای نقاشی و طراحی سر و کار دارد

13-  مرکز احساسات و عشق و دوست داشتن است

14-  ادراکات آن کل نگر است.

15-قدرت نظم و طبقه بندی ندارد.

16- قدرت درک ریاضیات و فلسفه را ندارد.

17- مهارت مدیریت را بلد نیست.

18-خلاقیت و ذوق هنری دارد. نقاشان، طراحان، نویسندگان و هنرمندان بزرگ از این قسمت مغز بیشترین استفاده را می‌برند.

19- ویژگی های زنانه در این قسمت است

ویژگیهای نیمکره چپ مغز:

1-   مرکز محاسبه و تحلیل است

2-  قسمت راست بدن را کنترل میکند.

3-   ریاضیات و....


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392ساعت 16:20 توسط شوراي نويسندگان |

چند ویژگی برجسته در روش مونته سوری

در این مقاله به برخی از ویژگی هایی که مونته سوری در کار با کودکان به آن اعتقاد داشت می پردازیم. قبل از همه بخشی از آخرین سخنرانی دکتر مونته سوری در هندوستان را با هم می‌خوانیم:

"هدف ما در این دوره، یافتن روش مستقیم‌تر برای ارایه‌ی فرهنگی غنی تر به نسل های آینده بود. ما شما را متقاعد می‌کنیم فرهنگی که به جوانان ارایه می‌شود، کافی نیست، خیلی بیشتر از این ها می توان عرضه کرد. به عبارت دیگر فرهنگ ارایه شده می تواند نوع وسیع‌تری باشد. تنها کافی است با سبکی دیگر ارایه شود و هدف ما هم همین است. ما به روشی تجربی در طی زمان آینده می توانیم به شما نشان دهیم چگونه این روش جدید بیشترین مزیت را برای اندیشه ی کودک دارد. این جریان نه تنها خسته کننده نیست، بلکه محرکی برای نیروهای روانی او است. این تلاش چیست؟ تلاش یعنی صرف بیشتر انرژی روانی یا هر انرژی دیگر، تلاش یعنی تقلید و تمرین کردن استعدادها، بیش از آن چه فرد فکر می‌کند در حد توان اوست. تلاش یعنی حرکت فراتر از قدرت. هنگامی که کودک مانعی در فعالیت خود نمی بیند، آماده است خیلی بیشتر از آن‌چه انتظار داریم کار و فعالیت کند. زیرا با این تمرین فکری سخت است که خود را رشد می‌دهد و این رشد نه خستگی است، نه تنبلی و نه راحتی. فعالیت حیاتی رشد مداوم است و او هرگز خسته نمی‌شود. در هر حال، قانونی که برای تمام دوره‌های زمانی رشد صادق است این است که بیشترین تلاش از یک نیروی محرک آنی منشا می‌گیرد که به بیشترین میزان رغبت و انگیزه منتهی می شود. بنابراین باید هدف ما این باشد که این تلاش درونی را پرورش دهیم." 
۲۹ مارس ۱۹۴۴

خود انضباطی یا آموزش انضباط درونی فرد
موضوع خود انضباطی، از موضوع‌های پایه‌ای آموزش زندگی عملی در روش مونته سوری است. این آموزش به کودک فرصت یادگیری بهتر و استفاده‌ی بهتر از فرصت‌ها برای هر گونه آموخته‌ای را می‌دهد. مهم‌ترین بخش آموزش، در خود انضباطی کودکان، تحریک حس درونی آن‌ها برای اندیشیدن درباره‌ی نوع عمل کردشان است. برای کودکان باید مشخص شود دلیل انضباط چیست و چرا آنان باید هر کاری را با برنامه و آرامش خاص انجام دهند. کودکان باید متوجه شوند  بی‌نظمی، جنجال و نداشتن برنامه ریزی چه ضررهایی به آن ها می رساند.

پایه ریزی انضباطی در کودک سبب می‌شود ..


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه هشتم اردیبهشت 1392ساعت 16:15 توسط شوراي نويسندگان |

روشهای عملی تقویت ذهنی کودکان

پدر و مادر با تشويق‌ هر گام‌ كوچك‌ كودك ، كمك‌ بزرگي‌ به‌ خلاقيتهاي‌ بزرگتر وي‌ در آينده‌ خواهند كرد. اكنون‌ محققان‌ معتقدند كه‌ تحريكات ذهني كودكان از سوي والدين نقشي‌ بسيار مهم‌ در تقويت‌ هوش‌ آنان‌ دارد.

شايد به‌ عنوان‌ والدين‌ كودكان‌ پنج‌ تا نـُه ساله‌ فكر كنيد، تمام‌ تلاش‌ خود را براي‌ رشد ذهني‌ فرزندانتان‌ انجام‌ داده‌ايد. از هنگام‌ نوزادي‌ برايشان‌ كتاب‌ خوانده‌ايد، سرگرميهاي‌ فكري‌ و اسباب ‌بازيهاي‌ ذهني‌ برايشان‌ تهيه‌ كرده‌ايد، آنها را با كتابخانه‌ آشنا كرده‌ايد و اكنون‌ هم‌ در يك‌ مدرسه‌ خوب‌ درس‌ مي‌خوانند. اما آيا بايد از اين‌ پس‌ خيالتان‌ راحت‌ باشد؟ جالب است بدانيم كه كه پدر و مادر با تشويق‌ هر گام‌ كوچك‌ كودك ، كمك‌ بزرگي‌ به‌ خلاقيتهاي‌ بزرگتر وي‌ در آينده‌ خواهند كرد. اكنون‌ محققان‌ معتقدند كه‌ تحريكات ذهني كودكان از سوي والدين نقشي‌ بسيار مهم‌ در تقويت‌ هوش‌ آنان‌ دارد.

نقش‌ پدر و مادر تنها به‌ دوران‌ كودكي‌ و نوجواني‌ محدود نمي‌شود، زيرا فرزندان‌ در جواني‌ و بزرگسالي‌ هم‌ به‌ پشتيبان‌ و راهنما نياز دارند.بنابراين‌ به‌ نظر مي‌رسد به‌ منظور برنامه ‌ريزي‌ كمك‌ به‌ ذهن‌ فرزندان‌ ، محدوديت‌ زماني‌ داريم. دانشمندان‌ معتقدند نيازي‌ نيست‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌ ، آموزشهاي‌ رسمي‌ خاصي‌ را براي‌ كودك‌ در پيش‌ بگيريم. آنچه‌ ضروري‌ است‌ ايجاد فضاي‌ مناسب‌ و تحريك‌ كننده‌ براي‌ تعليم‌ روزمره‌ است‌ و براي‌ اين‌ منظور ، متخصصان‌ رعايت‌ توصيه‌هاي‌ زير را از ابتداي‌ كودكي‌ پيشنهاد مي‌كنند.

عناصر افزايش‌ هوش‌ كودك‌

مطالعات‌ نشان‌ مي‌دهند ژن و محيط هر دو سهم‌ فراواني‌ در افزايش‌ هوش‌ كودك‌ دارند و در اين‌ راستا عوامل‌ محيطي‌ را سلامت ، تغذيه‌ و تربيت‌ خانوادگي‌ معرفي‌ كرده‌اند. براساس‌ يافته‌هاي‌ اخير ، حتي‌ اگر ژنها نقش‌ اصلي‌ در ميزان‌ ضريب‌ هوشي‌ افراد داشته‌ باشند، هرگز نمي‌‌توان‌ تأثير والدين‌ را بر ذهن‌ كودك‌ منكر شد. بخصوص‌ در سالهاي‌ اول‌ زندگي‌ كودك ، وقتي‌ مغز هنوز در حال‌ شكل‌گيري‌ و تكامل‌ است، توجهات‌ والدين‌ حتي‌ اگر شركت‌ در بازي‌ ساده‌اي‌ چون‌ دالي ‌موشك‌ باشد، به‌ ايجاد مداربنديهاي‌ مغزي‌ پيچيده‌ و ضروري‌ و تقويت‌ آن‌ براي‌ ارتقاي‌ هوش‌ كودك‌ كمك‌ مي‌‌كند.

اهميت تعاليم‌ دوران‌ كودكي‌

كريگ‌ رمي‌ (CRAIG RAMEY) پروفسور روانشناسي‌ كودك‌ مي‌‌گويد: «واقعا لازم‌ است‌ والدين‌ بدانند كه‌ چقدر داده‌هايشان‌ به‌ فرزندان‌ مهم‌ و سرنوشت‌ساز است‌ و كودك‌ از سنين‌ بسيار پايين‌ و بدو تولد تحت‌ تأثير تربيت‌ والدين‌ قرار مي ‌گيرد.»تحقيقات‌ دانشمندان‌ روي‌ دو گروه‌ شاهد و آزمايشي‌ از كودكان‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ تجارب‌ و تعاليم‌ دوران‌ كودكي‌ روند رشد و تكامل فكري را تسريع‌ و تقويت‌ مي‌‌كند. دو سال‌ اول‌ زندگي‌ به ‌نوعي‌ دوره‌ طلايي‌ رشد مغزي‌ كودك‌ است و اين‌ زمان‌ دوران ايجاد ارتباطاط مغزي به‌ حساب‌ مي‌آيد. در اين‌ سن‌ در مغز بيش‌ از 300 تريليون‌ ارتباط‌ وجود دارد و در همين‌ زمان‌ سلولهايي‌ كه‌ هنوز مرتبط‌ نشده‌اند و مورد استفاده‌ قرار نگرفته‌اند غير قابل‌ استفاده‌ مي‌شوند.

نقش‌ پدر و مادر تنها به‌ دوران‌ كودكي‌ و نوجواني‌ محدود نمي‌شود، زيرا فرزندان‌ در جواني‌ و بزرگسالي‌ هم‌ به‌ پشتيبان‌ و راهنما نياز دارند.بنابراين‌ به‌ نظر مي‌رسد به‌ منظور برنامه ‌ريزي‌ كمك‌ به‌ ذهن‌ فرزندان‌ ، محدوديت‌ زماني‌ داريم. دانشمندان‌ معتقدند نيازي‌ نيست‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌ ، آموزشهاي‌ رسمي‌ خاصي‌ را براي‌ كودك‌ در پيش‌ بگيريم. آنچه‌ ضروري‌ است‌ ايجاد فضاي‌ مناسب‌ و تحريك‌ كننده‌ براي‌ تعليم‌ روزمره‌ است‌ و براي‌ اين‌ منظور ، متخصصان‌ رعايت‌ توصيه‌هاي‌ زير را از ابتداي‌ كودكي‌ پيشنهاد مي‌كنند.

عناصر افزايش‌ هوش‌ كودك‌

مطالعات‌ نشان‌ مي‌دهند....


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه یکم اردیبهشت 1392ساعت 16:5 توسط شوراي نويسندگان |

دوران طلایی رشد مغز

دانشمندان معتقدند تعلیم سرودهای گروهی برای کودکان 3ساله باعث تقویت قدرت استدلال انتزاعی آنها می‌شود. این کودکان در ترکیب و ساخت پازل در مقایسه با بچه‌هایی که چنین تمرین هایی نداشته‌اند، دقیق‌تر و سریع‌تر بوده و در درک مفاهیم ریاضی نیز موفق‌تر خواهند بود

حتما می‌دانید که هیچ کودکی نابغه به دنیا نمی‌آید ولی نقش کسی که او را پرورش می‌دهد و در مورد اهمیت آموزش قبل از دبستان و رشد مغزی کودکان اطلاع دارد، بسیار مهم است زیرا این شانس را به کودک می‌دهد تا بیشتر از همسالانش بیاموزد و استعدادهای نهفته‌اش به شکوفایی برسد....
البته اغلب ما قدرت آموختن کودکان را دست‌کم می‌گیریم و به توانایی‌های آنها درست توجه نمی‌کنیم، در حالی که این کار در درجه اول اهمیت قرار دارد. شاید به عنوان والدین کودکان 5 تا 9 ساله فکر کنید، تمام تلاش خود را برای رشد ذهنی فرزندان‌تان انجام داده‌اید. از هنگام نوزادی برایشان کتاب خوانده‌اید، سرگرمی‌های فکری و اسباب بازی‌های ذهنی برایشان تهیه کرده‌اید، آنها را با کتابخانه آشنا کرده‌اید و اکنون هم در یک مدرسه خوب درس می‌خوانند. اما آیا باید از این پس خیال‌تان راحت باشد؟ پدر و مادر با تشویق هر گام کوچک کودک، کمک بزرگی به خلاقیت‌های بزرگ‌تر وی در آینده خواهند کرد. اکنون محققان معتقدند که تحریک‌های ذهنی کودکان از سوی والدین نقشی بسیار مهم در تقویت هوش آنها دارد.
نقش پدر و مادر تنها به دوران کودکی و نوجوانی محدود نمی‌شود زیرا فرزندان در جوانی و بزرگسالی هم به پشتیبان و راهنما نیاز دارند. بنابراین به نظر می‌رسد به منظور برنامه‌ریزی کمک به ذهن فرزندان، محدودیت زمانی داریم. دانشمندان معتقدند نیازی نیست برای دستیابی به این هدف، آموزش‌های رسمی خاصی را برای کودک در نظر بگیریم. آنچه ضروری است ایجاد فضای مناسب و تحریک‌کننده برای تعلیم روزمره است و برای این منظور، متخصصان رعایت توصیه‌های زیر را ازابتدای کودکی پیشنهاد می‌کنند.

اکنون محققان معتقدند که ...


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392ساعت 7:49 توسط شوراي نويسندگان |

کودک نابغه ی شما این نشانه ها را دارد؟

 
بسیاری از پدران و مادران پیشاپیش رویای پیشرفت کودک خردسال خود را در سر می پرورانند اما بیشتر کودکان فقط از نظر والدین خود نابغه هستند. با وجود این برخی کودکان واقعا بااستعداد هستند؛ آیا کودک شما نیز جزء این گروه است؟ دستورالعمل های محدودی هستند که نبوغ و استعداد کودکان را نشان می دهند که در ادامه به ۱۰ مورد از آنها اشاره می شود:

▪ دامنه لغات پیشرفته: این که کودک زود به حرف بیاید به تنهایی نمی تواند نشانه نبوغ و استعداد او باشد، اما اگر او از لغات و جملات پیشرفته استفاده کند، احتمالا به همان باهوشی است که فکرش را می کنید. یک کودک ۲ ساله معمولی می تواند جمله ای مانند «یک سگ آنجاست» را به زبان بیاورد اما یک کودک نابغه این جمله را می گوید: «یک سگ قهوه ای در حیاط پشتی است و دارد گل ها را بو می کند.»

▪ درک مفاهیم پیچیده: کودکان بسیار باهوش می توانند مفاهیم پیچیده را درک کنند، از روابط گوناگون سر در بیاورند و انتزاعی فکر کنند. آنها مشکلات را عمیقا می فهمند و به راه حل ها می اندیشند.

▪ توجه به جزئیات: یک کودک نابغه


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه هجدهم فروردین 1392ساعت 14:1 توسط شوراي نويسندگان |

 

برای این که کودکی نابغه داشته باشید…

آیا می دانید؟ : شما هم می‌توانید از این ۹ روش برای باهوش‌تر کردن فرزندتان استفاده کنید.

بازی برای هوش
شطرنج، جدول، پازل و دیگر بازی‌های فکری، همگی برای مغز کودک همچون ورزش هستند. بازی‌هایی مانند سودوکو (جدول اعداد) علاوه بر اینکه می‌توانند سرگرمی ‌لذت‌بخشی برای کودک شما باشند، تقویت‌کننده توانایی تفکر استراتژیک، حل مشکلات و تصمیم‌گیری در وضعیت‌های پیچیده هستند.

انواع بازی‌های فکری را در خانه داشته باشید و علاوه بر این، گاهی مسائلی را به طور خیالی طرح کنید و برای حل این مشکلات و مسائل ساختگی، از کودکان‌تان کمک بخواهید. بگذارید با وضعیت‌های دشوار و موقعیت‌های پیچیده تصمیم‌گیری مواجه شده و راه‌های پیشنهادی خود را برای حل مسائل به شما بازگو کنند.

در جست‌ و جوی دانش باش
محققین معتقدند که ...


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه دهم فروردین 1392ساعت 15:56 توسط شوراي نويسندگان |

سودوکو  تقویت كننده مغز

 

   یک روانشناس کودک با بیان این‌ که بازی، ضریب هوشی کودک را افزایش می‌دهد، گفت:‌ کودک در حین بازی در معرض انواع محرکات قرار گرفته و ارتباطات فراوانی در ذهنش شکل می‌گیرد.

دکتر رامین خدابخشی در گفت وگو با خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره مزایای بازی برای کودکان، عنوان کرد: رشد مهارت‌های ظریف و عمقی حرکتی، رشد تعاملات اجتماعی و برقراری ارتباط با اطرافیان، خلق آثار تازه از طریق دستکاری محیط پیرامون، رشد زبان و عواطف و رشد هوش از جمله مزایای بازی کردن برای کودکان است.

وی با اشاره به این‌ که بازی، از جمله عوامل محیطی موثر در ارتقای هوش و آی کیو در کودکان است، اظهار کرد: ۷۰ درصد هوش در انسان ارثی و ۳۰ درصد مابقی به صورت اکتسابی حاصل می‌شود.

این روانشناس کودک ادامه داد: رشد هوشی کودک...


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391ساعت 8:16 توسط شوراي نويسندگان |

راه های ساده برای افزایش بهره هوشی کودکان

آیا می دانید؟ : با به کارگیری سی شیوه ساده از هنگام بارداری تا پایان دوسالگی افزون بر رشد جسمانی مناسب، زمینه های افزایش بهره هوشی کودکان را تقویت کنید. از آنجا که پایه ریزی و شکل گیری رشد جسمانی و ذهنی کودکان از هنگام بارداری تا پایان دو سالگی است، به کارگیری این ۳۰ شیوه به طور هماهنگ به رشد همه جانبه و مناسب کودک کمک می کند.

در هنگام بارداری

۱) تیروئیدتان را آزمایش کنید زیرا کم کاری خفیف تیروئید در خانمهای باردار سبب کاهش معنی داری در هوش کودکان می شود.

۲) کولین مصرف کنید، این ماده مغذی در گوشت، تخم مرغ و حبوبات وجود دارد.

۳) ویتامین هایی را که پزشک در دوران بارداری برای شما تجویز می کند مصرف کنید.

۴) با جنین خود حرف بزنید و او را صدا کنید.

۵) از نوشیدن قهوه و خوردن دارو بدون تجویز پزشک اجتناب کنید.

در شش ماهه نخست پس از تولد به این نکات توجه داشته باشید

۶) فرزندتان را با شیر مادر تغذیه کنید.

۷) در صورت بروز افسردگی بعد از زایمان ، برای درمان آن اقدام کنید.

۸) منابع غنی از آهن مانند گوشت، سبزیجات، تخم مرغ و میوه های تازه مصرف کنید.

۹) در زمان شیردهی خوردن غذاهای حاوی ویتامین۱۲ B مانند مخمر، نان، غذاهای دریایی و تخم مرغ را فراموش نکنید.

۱۰) برای کودکتان موسیقی به ویژه موسیقی سنتی و کلاسیک پخش کنید.

۱۱) کودک را ماساژ دهید ، مطالعات نشان داده اند که ماساژ روزانه کودکان رشد مغزی آنان را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

از شش ماهگی تا یک سالگی کودک چه کنیم؟

۱۲) با کودکتان


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه پانزدهم اسفند 1391ساعت 10:1 توسط شوراي نويسندگان |

چگونه ضریب هوشی کودکمان را بالا ببریم ۲

با وجود تاثیر عوامل ژنتیکى در تعیین سطح هوش بچه ها، تازه ترین تحقیقات علمى نشان مى دهند که به کارگیرى روش هاى معین مى تواند ضریب هوشى و سرعت یادگیرى کودکان را افزایش دهد. پس اگر دلتان مى خواهد کودکانى با هوش داشته باشید ۸ توصیه زیر را که در این چگونه آوردیم جدى بگیرید.

 

۱به کودکتان موسیقى بیاموزید

اگرچه شنیدن صداى طبلى که کودک مى نوازد، همیشه خوشایند و گوش نواز نیست اما به یاد داشته باشید، یادگیرى موسیقى یکى از راه هاى ارتقاى سطح هوشى کودکان است. براساس مطالعات محققان دانشگاه تورنتو، فراگرفتن موسیقى به صورت منظم، در افزایش ضریب هوشى و بهبود عملکرد کودکان در مدرسه موثر است و هر چه سال هاى بیشترى صرف این کار شود نتیجه بهترى حاصل خواهد شد.
این بررسى نشان داده است که یادگیرى موسیقى در دوران کودکى، عامل تعیین کننده اى در بالا بردن سطح نمرات کودک در مدرسه و ارتقاى سطح هوشى او در بزرگسالى است. پس براى این که به فرزندتان کمک کنید تا استعداد درونى خود را آشکار کند براى ثبت نام او در گروه هاى موسیقى پیش قدم شوید.

۲نوزادتان را از شیر مادر محروم نکنید


شیر مادر اولین و در عین حال، اساسى ترین غذاى مغز است. تحقیقات دانشمندان بارها ثابت کرده است که تغذیه با شیر مادر فواید بى شمارى براى نوزادان در حال رشد دارد. شیر مادر مانع بروز عفونت هاى خطرناک در دوران کودکى مى شود و ضرورى ترین مواد غذایى بدن نوزاد را تامین مى کند. محققان دانمارکى دریافته اند که شیر مادر در پرورش نوزادانى سالم تر و البته باهوش تر کاملاً موثر است و براساس این مطالعات، نوزادانى که به مدت ۹ ماه از شیر مادر تغذیه کرده اند در مقایسه با آن هایى که تنها یک ماه یا کمتر از این مدت از شیر مادر تغذیه شده اند، به میزان قابل توجهى باهوش ترند. نکته آخر اینکه تغذیه با شیر مادر اولین سرمایه گذارى براى ارتقاى سطح سلامت کودک است. سرمایه گذارى بنیادینى که سودى درازمدت به همراه خواهد داشت.

۳فراموش نکنید که عقل سالم در بدن سالم است


بررسى هاى محققان دانشگاه ابلینویز نشان مى دهد که .....


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه هفتم اسفند 1391ساعت 17:14 توسط شوراي نويسندگان |

چگونه ضریب هوشی کودکم را افزایش دهم ؟۱

شاید به‌ عنوان‌ والدین‌ کودکان‌ پنج‌ تا نـُه ساله‌ فکر کنید، تمام‌ تلاش‌ خود را برای‌ رشد ذهنی‌ فرزندانتان‌ انجام‌ داده‌اید؛ از هنگام‌ نوزادی‌ برایشان‌ کتاب‌ خوانده‌اید، سرگرمی های‌ فکری‌ و 

اسباب ‌بازی  های‌ ذهنی‌ برایشان‌ تهیه‌ کرده‌اید، آنها را با کتابخانه‌ آشنا کرده‌اید و اکنون‌ هم‌ در یک‌ مدرسه‌ خوب‌ درس‌ می ‌خوانند. اما آیا باید از این‌ پس‌ خیالتان‌ راحت‌ باشد؟

 پدر و مادر با تشویق‌ هر گام‌ کوچک‌ کودک ، کمک‌ بزرگی‌ به‌ خلاقیت های‌ بزرگ تر وی‌ در آینده‌ خواهند کرد.

اکنون‌ محققان‌ معتقدند که‌ تحریکات‌ ذهنی‌ کودکان‌ از سوی‌ والدین‌ نقشی‌ بسیار مهم‌ در 

تقویت‌ هوش‌  آنان‌ دارد. مطالعات‌ نشان‌ می‌دهند ژن‌ و محیط‌ هر دو سهم‌ فراوانی‌ در افزایش‌ هوش  کودک‌ دارند و در این‌ راستا عوامل‌ محیطی‌ را سلامت، تغذیه‌ و تربیت‌ خانوادگی‌ معرفی‌ کرده‌اند. براساس‌ یافته‌های‌ اخیر، حتی‌ اگر ژن ها نقش‌ اصلی‌ در میزان‌ ضریب‌ هوشی‌ افراد داشته‌ باشند، هرگز نمی ‌توان‌ تأثیر والدین‌ را بر ذهن‌ کودک‌ منکر شد و نادیده‌ گرفت.

به‌ خصوص‌ در سال های‌ اول‌ زندگی‌ کودک، وقتی‌ مغز هنوز در حال‌ شکل‌ گیری‌ و تکامل‌ است، توجهات‌ والدین‌ حتی‌ اگر شرکت‌ در 

بازی‌  ساده‌ای‌ چون‌ دالی ‌موشک‌ باشد، به‌ ایجاد مداربندی های‌ مغزی‌ پیچیده‌ و ضروری‌ و تقویت‌ آن‌ برای‌ ارتقای‌ هوش‌ کودک‌ کمک‌ می ‌کند.

 

کریگ‌ رَمی‌(CRAIG RAMEY) پروفسور روان شناسی‌ کودک‌ می‌ گوید: «واقعاً لازم‌ است‌ والدین‌ بدانند که‌ چقدر داده‌هایشان‌ به‌ فرزندان‌ مهم‌ و سرنوشت ‌ساز است‌ و کودک‌ از سنین‌ بسیار پایین‌ و بدو تولد تحت‌ تأثیر تربیت‌ والدین‌ قرار می ‌گیرد.»

تحقیقات‌ دانشمندان‌ روی‌ دو گروه‌ شاهد و آزمایشی‌ از کودکان‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌....


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه یکم اسفند 1391ساعت 16:55 توسط شوراي نويسندگان |

دوران طلایی رشد مغز

حتما می‌دانید که هیچ کودکی نابغه به دنیا نمی‌آید ولی نقش کسی که او را پرورش می‌دهد و در مورد اهمیت آموزش قبل از دبستان و رشد مغزی کودکان اطلاع دارد، بسیار مهم است زیرا این شانس را به کودک می‌دهد تا بیشتر از همسالانش بیاموزد و استعدادهای نهفته‌اش به شکوفایی برسد....

 البته اغلب ما قدرت آموختن کودکان را دست‌کم می‌گیریم و به توانایی‌های آنها درست توجه نمی‌کنیم، در حالی که این کار در درجه اول اهمیت قرار دارد. شاید به عنوان والدین کودکان 5 تا 9 ساله فکر کنید، تمام تلاش خود را برای رشد ذهنی فرزندان‌تان انجام داده‌اید. از هنگام نوزادی برایشان کتاب خوانده‌اید، سرگرمی‌های فکری و اسباب بازی‌های ذهنی برایشان تهیه کرده‌اید، آنها را با کتابخانه آشنا کرده‌اید و اکنون هم در یک مدرسه خوب درس می‌خوانند. اما آیا باید از این پس خیال‌تان راحت باشد؟ پدر و مادر با تشویق هر گام کوچک کودک، کمک بزرگی به خلاقیت‌های بزرگ‌تر وی در آینده خواهند کرد. اکنون محققان معتقدند که تحریک‌های ذهنی کودکان از سوی والدین نقشی بسیار مهم در تقویت هوش آنها دارد.

نقش پدر و مادر تنها به دوران کودکی و نوجوانی محدود نمی‌شود زیرا فرزندان در جوانی و بزرگسالی هم به پشتیبان و راهنما نیاز دارند. بنابراین به نظر می‌رسد به منظور برنامه‌ریزی کمک به ذهن فرزندان، محدودیت زمانی داریم. دانشمندان معتقدند نیازی نیست برای دستیابی به این هدف، آموزش‌های رسمی خاصی را برای کودک در نظر بگیریم. آنچه ضروری است ایجاد فضای مناسب و تحریک‌کننده برای تعلیم روزمره است و برای این منظور، متخصصان رعایت توصیه‌های زیر را ازابتدای کودکی پیشنهاد می‌کنند.

اکنون محققان معتقدند که تحریک‌های ذهنی کودکان از سوی والدین نقشی بسیار مهم در تقویت هوش آنها دارد.

عوامل موثر بر افزایش هوش کودک

مطالعه‌ها نشان می‌دهند ....


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391ساعت 15:38 توسط شوراي نويسندگان |

نقش عوامل محیطی در سخن گفتن کودکان

درست است که دیر به حرف افتادن کودکان ، تا حدودی امری ارثی قلمداد می شود ؛ اما نمی توان نقش عوامل محیطی و چگونگی برخورد والدین با کودکان را نادیده گرفت...

صحبت کردن با کودک ، مهم ترین گام در آموزش زبان به حساب می آید ؛ هر چند ممکن است برخی تصور کنند که صحبت کردن با کودکی که نمی تواند پاسخ آنان را بدهد فایده ای ندارد . مطالعات انجام شده نشان داده است که مادران به ویژه ، نقش بی نظیری در رشد کلامی فرزندان خود دارند .

متخصصان بر این باورند که در طول مرحله رشد سریع واژگان ، یعنی فاصله ی بین 12تا 18 ماهگی، فعالیت های کلامی در خانه ، می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. فعالیت هایی مثل : خواندن شعر و سرود ، انجام بازی های تصوری ، خواندن کتاب برای طفل ، تعامل چهره به چهره با وی و ... . افراد بزرگسال ، با صحبت کردن شمرده ، بلندتر کردن صدای خود و همراه با مبالغه در ادای زیر و بم ها ، کار شنیدن و بازشناسی الگوهای کلامی را برای کودک راحت تر می کنند.


عوامل موثر در رشد زبان

عوامل متعددی وجود دارند که می توانند تاثیر مثبت یا منفی بر رشد زبان کودک داشته باشند . برخی از این عوامل درونی و برخی دیگر خارجی هستند که به اختصار توضیح می دهیم .

برخی از عوامل درونی موثر در رشد گویایی کودک عبارتند از :...


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه سیزدهم بهمن 1391ساعت 10:6 توسط شوراي نويسندگان |

 

چهار باور نابود کننده  خلاقیت

 

 

 

 

 

هرگاه به یکی از باورهای  زیر برخورد کردید ، برای رشد خلاقیت  بیشتر  تلاش نمایید .

1- تنها گروه های خاصی( مستعد، باهوش، تحصیل کرده و...) از مردم می توانند خلاق باشند:

همه ی مردم می توانند خلاق باشند.برای خلاق بودن


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه یکم بهمن 1391ساعت 13:43 توسط شوراي نويسندگان |

اصول اولیه خلاقیت

به طور کلی خلاقیت فرایندی است که طی زمان ادامه داشته و ابتکار، انطباق‌پذیری و تحقق از خصوصیات بارز آن به شمار می‌آیند و می‌تواند جوابگویی برای مشکلات باشد.

برخی از محققان اصولی برای مشخص شدن مرزهای خلاقیت تعریف نموده‌اند: اول اینکه خلاقیت متضمن پاسخ یا مفهومی نو باشد یا آنکه احتمال وقوع آن بسیار کم باشد. اما باید توجه داشت که نو بودن و اصالت با آنکه شرط لازم خلاقیت است اما کافی نیست. زمانی یک پاسخ را می‌توان بخشی از یک فرایند خلاقیت به شمار آورد که تا اندازه‌ای با واقعیت مطابقت داشته یا اصولاً واقعی باشد. دوم خلاقیت باید گره‌ای را بگشاید یا با وضعیتی تناسب داشته و یا مقصود معینی را برآورد.

سوم، خلاقیت واقعی مشروط به دوام آن بینش ابتکاری، ارزیابی و تفسیر و رشد آن باشد. در جمله‌ای کوتاه می‌توان اینگونه بیان کرد «خیلی‌ها ایده‌های خوب دارند اما عده کمی آنها را عملی می‌کنند». همچنین یکی از عواملی که معمولاً با خلاقیت مربوط می‌دانند موضوع هوش است.


وجوه هوش

یک مبنای طبقه‌بندی، نوع فرایند و یا نحوه عملکرد خاصی است که انجام می‌گیرد. این نوع طبقه‌بندی شامل 5 گروه اصلی از توانشهای هوشی می‌باشد که عبارتند از عوامل

* شناخت
* حافظه
* تفکر همگرا
* تفکر واگرا و
* ارزشیابی

شناخت، کشف و یا کشف دوباره و بازشناسی است. حافظه عبارت از...


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 16:13 توسط شوراي نويسندگان |

مکانیزم فراموشی – یادگیری سریع و بدون فراموشی

 

فراموشی همانند دیگر پدیده های طبیعی دارای مکانیزمی است که با شناخت درست آن می توان به مقابله با آن پرداخت. جدای علل مختلف فراموشی، هر انسانی با گذشت زمان مطالب را از خاطر می برد. تکرار به موقع می تواند در به یاد سپاری این مطالب کمک بسیاری کند. در این مقاله قصد داریم ابتدا مکانیزم فراموشی را توضیح داده و با توجه به این مکانیزم، راه حل یادگیری در سریع ترین زمان و با کمترین فراموشی را بررسی کنیم.

منحنی فراموشی و تاثیر یادآوری های تاخیری

منحنی فراموشی و تاثیر یادآوری های تاخیری

اول به توضیحاتی در مورد شکل بالا می پردازیم. در این شکل دایره آبی اولین یادگیری یک مطلب است. در این زمان شما مطلب را برای اولین بار یاد می گیرید و اگر آن را تا مدتی مرور نکنید به کلی فراموش می شود. در واقع مهم ترین مرحله فراموشی یک مطلب در ۲۴ ساعت اول پس از اولین یادگیری آن است. شیب فراموشی پس از اولین یادگیری بسیار زیاد است و می بایست هر چه سریع تر اولین مرور انجام شود تا مطلب به کلی فراموشی نشود. پس از دومین یادگیری سطح به یاد آوری مطلب به سطح ۱۰۰% اولیه می رسد و در ادامه با شیب کمتر نسب به بار اول شروع به فراموش شدن می کند. هر دایره سبز علامت یک مرور جدید است. همانطور که مشاهده می کنید شیب فراموشی مطلب پس از هر مرور کمتر می شود تا جایی که پس از ۶-۷ مرور شیب به صورت خط افقی درآمده و مطلب به حافظه بلند مدت شما منتقل می شود و به این راحتی ها آن را فراموش نخواهید کرد!

نکته جالب که گاهی نادیده گرفته می شود اینست که نیازی نیست این مرور را هرروز یا با فاصله های زمانی یکسان انجام دهید. با توجه به کاهش شیب فراموشی پس از هر مرور، فاصله بین مرورها نیز افزایش می یابد. در واقع پس از هر مرور، مطلب مربوطه، زمان بسیار بیشتری در حافظه شما باقی خواهد ماند.

نکته مثبت دیگر اینست که زمانی که برای هر بار مرور می گذارید در مرور بعدی بسیار کمتر می شود زیرا بسیاری از مطالب آسان تر زودتر از دیگر مطالب به حافظه بلند مدت شما منتقل شده و شما بیشتر زمان را صرف مطالبی که سریعتر فراموش می شوند می کنید. بدین ترتیب شما با بیشترین بازدهی از مرورهای مکرر خلاصی می یابید و تنها در موارد لازم و به صورت بهینه به مرور مطالب می پردازید.

امیدوارم متوجه شده باشید مطالب چطور از حافظه شما پاک می شوند و چطور می توانید آنها را در کمترین زمان برای همیشه به خاطر بسپارید.

نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 15:24 توسط شوراي نويسندگان |

سبک یادگیری خود را پیدا کنید !

 • پیدا کردن سبک یادگیری کار چندانی مشکل نیست . در واقع هیچ کس بهتر از خود فرد نمی تواند سبک یادگیری خود را پیدا کند . تست زیر یکی از بهترین آزمون ها برای یافتن سبک یادگیری شخصی شما می تواند باشد . داخل مربعهایی را که متن مقابل آنها به ذایقه و سلیقه شما نزدیک می باشند . علامت بزنید و بعد مربعهای علامت خورده هر لیست را بشمارید . در پایان این مقاله نحوه ارزیابی تست درج شده است .

لیست الف )

 • مردم معتقدند که شما یک میرزا بنویس حسابی هستید . شما از فیلم های صامت و بی صدا ، پانتومیم بیزارید .شما ترجیح می دهید که به جای دیدن یک اثر هنری به یک موزیک گوش دهید و نواختن موسیقی را بیشتر از نقاشی و هنرهای تجسمی دوست دارید.
 • تلفظ یک لغت به صدای بلند برای شما راحت تر از نوشتن آن است .
 • چیزهایی که سر کلاس راجع به آنها صحبت کرده اید  بیشتر از چیزهایی که مطالعه نموده اید در خاطرتان می ماند . شما از یادداشت کردن مطالبی که روی تخته سیاه و یا تابلو اعلانات نوشته شده است متنفر می باشید.
 • گپ زدن و جوک گفتن بیشتر از تماشای کارتون و یا حل جدول کلمات متقاطع به شما لذت می دهد . شما بازی های پراکشن یا شلوغ و پر سر و صدا را بیشتر از شطرنج یا تخته نرد دوست دار دید.
 • وقتی مطلبی را را با صدای بلند می خوانید آن را بهتر می فهمید.
 • شما معمولاً در دروس ریاضی به دلیل ندیدن یک علامت یا اشتباه خواندن اعداد و جهت ها ، دچار اشتباه می شوید . به نظر می رسد که شما آخرین نفری هستند که متوجه تغییری جدید در کلاس ( مثل عوض شدن تخته سیاه و یا رنگ کردن پنجره ها ) می شوید.
 • کار کردن روی نقشه ها و دیاگرام ها و نمودارها اصلاً مورد علاقه شما نیست .
 • باید حسابی به خودتان فشار آورید تا بتوانید جزوه خود را تمیز و بدون خط خوردگی بنویسید.
 • وقتی چیزی را مطالعه می کنید ، همیشه از انگشتان خود برای خط بردن استفاده می کنید .
 • موقعی که کاری انجام می دهید ، با خود چیزی را زیر لب زمزمه می کنید .
 • اغلب اوقات احساس می کنید که مشکل بینایی دارید، اما تمام آزمایشهای بینایی ، سلامت چشمان شما را تایید می کنند . یا اینکه گمان می کنید عینک شما مناسب نیست و چشم پزشک شما معتقد است که عینک کاملاً برای چشمان شما مناسب می باشد .
 • از خواندن مطالب روی صفحه مونیتور کامپیوتر متنفرند، بخصوص زمانهایی که پس زمینه صفحه نمایش هم شلوغ و رنگ وارنگ باشد.
 • موقع یادگیری دستور پخت یک غذای جدید ترجیح می دهید که برای شما تمام ریزه کاری ها را توضیح دهند . وقتی یک دستگاه ضبط صوت می خرید کیفیت صدا برای شما بیشتر از زیبایی ظاهری  این ارزش دارد. وقتی گم می شوید  دوست دارید طرف دیگر به صورت کلمه ای و گفتاری و گفتن اسم خیابان ها مسیر درست را به شما نشان دهد.
 • اکثر اوقات موقع مطالعه کلمات مشابه و شبیه هم را با یکدیگر قاطی می کنید . کلماتی نظیر فرامرز و فرزام ، زهرا و زهره و امثالهم .

لیست ب )

 • اغلب اوقات شما ...

ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آذر 1391ساعت 7:45 توسط شوراي نويسندگان |

تکنيک های يادگيری گروهی

 

گر چه می توان گفت که «یادگیری انفرادی» نسبت به «آموزش گروهی» تأثیر بیشتری در تعلیم و تربیت و آموزش دارد اما دارای محدودیت های مشخصی نیز هست. یکی از آشکارترین آنها، محدودیت ناشی از «خود شخص» است که این محدودیت سبب می شود دانش آموزان نتوانند با همدیگر ارتباط تعاملی برقرار سازند و قادر به توسعۀ مهارت های گروهی از قبیل مهارت های بحث و گفتگو و مهارت های بین شخصی نشوند. چنین تصوری این عقیده را تقویت می کند که فعالیت های مختلف «یادگیری گروهی» نقش بسیار مهمی را در تعلیم و تربیت و آموزش بازی می کند.

 

یادگیری موفقیت آمیز و شایستگی قابل اثبات:

برای اینکه دانش آموزان روش های یادگیری موفقیت آمیز را بشناسد باید آنها را وادار کرد تا در زمینۀ تجارب یادگیری موفقیت آمیزشان که قبلاً کسب کرده اند فکر کنند تا دلایل موفقیت خود را در آن یادگیری بیابند. این عمل نقطۀ شروع مثبتی برای آگاه ساختن دانش آموزان نسبت به روش های یادگیری موفقیت آمیز است. مهم نیست که دانش آموزان در زمینۀ تجربۀ یادگیری موفقیت آمیزی که کسب می کنند چه فکری می کنند، مهم این است که آن تجربۀ یادگیری مربوط به کار، پیشرفت ورزشی یا هر نوع مهارت دیگر باشد و به آنها کمک نماید. وقتی از مردم خواسته می شود که اعمال زیر را انجام دهند:


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه هجدهم آذر 1391ساعت 16:45 توسط شوراي نويسندگان |

تکنيک يادگيري يک بار براي هميشه :

اين روش که يکي از قويترين روش هاي يادگيري است در سال 1996 توسط فردي به نام رابينسون ابداع شد. در اين روش سعي بر اين است تا با ايجاد زمينه اي در ذهن قبل از مطالعه، روند يادگيري فعال تر و آسان تر گردد.
(SQ3R) مخفف اين کلمات است: پيش خواني (Survey)، سؤال سازي (Question)، خواندن (Read)، بازگويي و تعريف (Recite) و مرور (Review).
در ادامه به مراحل مختلف اين روش اشاره مي کنيم:

پیش خواني:

 درسي را که مي خواهيد بخوانيد، ابتدا پيش خواني کنيد.
سعي کنيد براي پيش خواني از روش زير استفاده نماييد:
- نگاهي سريع و گذرا به متن بيندازيد.
- نکات مهم و کليدي را بيابيد.
- سؤالات و تمرين هاي آخر درس را مرور کنيد.
- پاراگراف اول و آخر و خلاصه درس را به شيوه اي گذرا بخوانيد.

سؤال سازي:

در ذهن خود سؤالاتي راجع به موضوع درس بسازيد. براي اين کار مي توانيد:
- عناوين و تيترها را بصورت سؤال درآوريد.
- از خود بپرسيد: "راجع به اين موضوع چه مي دانم؟"، "معلم راجع به اين موضوع چه چيزهايي مي گفت؟" و سؤالاتي از اين قبيل.

خواندن:

 متن درس را بطور کامل بخوانيد. در هنگام خواندن:
- به دنبال جواب سؤالاتي باشيد که در ذهن خود ساخته بوديد.
- به سؤالات آخر درس جواب بدهيد. - زير نکات مهم خط بکشيد.
- اگر مطلبي را درست نفهميده ايد، دوباره آن را بخوانيد.

بازگويي و تعريف مطالب:


بعد از آنکه خواندن يک بخش....


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 9:52 توسط شوراي نويسندگان |


آخرين مطالب
» آموزش برنامه‌اى (PI)
» روش تدريس يادگيري در حد تسلط
» روش مطالعه خود هدايت شده و مستقل
» يادگيرى تا حد تسلط (انفرادى) (mastery learning)
» طرح کلر و سطوح مختلف آن
» موانع خلاقیت در محیط خانواده
» آیا کودکان چپ دست ایراد دارند؟
» ویژگیهای نیمکره هاي مغز
» چند ویژگی برجسته در روش مونته سوری
» روشهای عملی تقویت ذهنی کودکان

Design By : Pichak